LOGOWANIE
   
» Przypomnij hasło

WYSZUKIWARKA PRODUKTÓW


KATEGORIE


Punkt Pierwszej Pomocy

Producent:
BoxMet Medical
Kod produktu:
PPP-1950-700-450

brutto:
9113.77 zł
netto:
7409.57 zł
Ocena: 2.50

PUNKT PIERWSZEJ POMOCY w szafie

PPP-1950-700-450


I FUNKCJA: UDZIELENIE PIERWSZEJ POMOCY
- 1x - Przenośny Zestaw Pierwszej Pomocy (ZPP C) w oddzielnej walizce lub w torbie
  (skład w załączeniu)
- 5x - Folie termiczne (koc przeciwwstrząsowy)
- 1x - Sól fizjologiczna 250ml                        
- 3x - Płyn do płukania oka                        
- 2x - Płyn  AHD 2000 do dezynfekcji 250ml                

II FUNKCJA: OZNACZENIE i ORGANIZACJA MIEJSCA ZDARZENIA
- 1x - Lampa ostrzegawcza (światło przerywane, ogniwo suche)    
- 1x - Taśma ostrzegawczo-oddzielająca    
- 3x - Pachołki ostrzegawcze    
- 1x - Zestaw głośno mówiący” (tuba elektroakustyczna)    
- 1x - Latarka (opcjonalnie nie iskrząca)

- 3x – pałeczka świetlna 12h

- 1x - Sorbenty zestaw Haz Mat Trucker 33l
- 1x - Oznakowanie fosforyzujące zielony krzyż (opcjonalnie oświetlenie awaryjne 12 godz.)

III FUNKCJA: TRANSPORT POSZKODOWANEGO
- 1x - Nosze (deska ortopedyczna z pasami + stabilizacja głowy)

IV FUNKCJA: INDYWIDUALNE ZABEZPIECZENIE OSÓB UDZIELAJĄCYCH PIERWSZEJ POMOCY
- 1x - Kask                                    
- 1x - Ubranie ochronne odporne na rozdarcie
- 1x - Półmaska z pochłaniaczami
- 1x - Grube gumowe rękawice z szorstką wewnętrzną stroną
- 1x - Buty ochronne z podnoskiem                    
- 4x - Kamizelka odblaskowa        

 

V FUNKCJA: ZESTAW DO TLENOTERAPII I RESUSCYTACJI

- Zestaw do tlenoterapii: butla stalowa 2l + reduktor z płynną regulacją tlenu 0-25          

- resuscytator z maską nr 5 i nr 3 –ME6121


Wyposażenie opcjonalne:


- 2x -  Kołnierze regulowane    


Liczba poszczególnych elementów uzależniona od specyfiki miejsca
oraz potencjalnego zagrożenia.


 
Przenośny Zestaw Pierwszej Pomocy (ZPP C) w oddzielnej walizce:


1.    Opaska elastyczna 10 cm x 4 m    8 szt.
2.    Opaska elastyczna 8 cm x 4 m    8 szt.
3.    Bandaż dziany 10 cm x 4 m    6 szt.
4.    Bandaż dziany 4 cm x 4 m    6 szt.
5.    Opatrunek osobisty typu A    6 szt.
6.    Kompres gazowy 9 x 9 cm    26 szt.
7.    Kompres gazowy 1/2 m2    6 szt.
8.    Plaster z gazą 10 x 6 cm    15 szt.
9.    Plaster z gazą 10 x 8 cm    15 szt.
10.    Plaster z gazą 6 cm x 1 m    4 szt.
11.    Plaster na szpuli 1,25 cm x 5 m    3 szt.
12.    Plaster na szpuli 5 cm x 5 m    3 szt.
13.    Chusty trójkątne    6 szt.
14.    Opatrunek na oparzenia Water Jel mały    1 szt.
15.    Opatrunek na oparzenia Water Jel średni    1 szt.
16.    Opatrunek na oparzenia Water Jel duży    1 szt.
17.    Siatka opatrunkowa  nr 3    3 szt.
18.    Siatka opatrunkowa  nr 6    3 szt.
19.    Agrafka    12 szt.
20.    Folia izotermiczna "Folia życia"    6 szt.
21.    Rękawiczki ambulatoryjne (pary)    12 szt.
22.    Nożyczki ratownicze    1 szt.
23.    Pęseta anatomiczna 9 cm    1 szt.
24.    Szyna Kramera 60 x 8 cm    2 szt.
25.    Maseczka do sztucznego oddychania    1 szt.
26.    Maska pierwsza pomoc Pocket Mask    1 szt.
27.    Kołnierz ortopedyczny regulowany     1 szt.
28.    Płyn do odkażania rąk 100 ml    1 szt.
29.    Chusteczki Leko - dezynfekcja    20 szt.
30.    Zestaw do płukania oka    1 szt.
31.    Skład    1 szt.

 

 
Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp


§ 44. 7. Pracodawca jest obowiązany zapewnić pra¬cownikom sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy. W szczególności pracodawca powi¬nien zapewnić:
1) punkty pierwszej pomocy w wydziałach (oddzia¬łach), w których wykonywane są prace powodują¬ce duże zagrożenia wypadkowe lub wydzielanie się par, gazów albo pyłów szkodliwych dla zdrowia -wyposażone w niezbędny sprzęt i inne środki do udzielania pierwszej pomocy;
2) apteczki w poszczególnych wydziałach (oddziałach) zakładu pracy.

2. Ilość, usytuowanie i wyposażenie punktów pierwszej pomocy i apteczek powinny być ustalone w porozumieniu z lekarzem sprawującym profilaktycz¬ną opiekę zdrowotną nad pracownikami, z uwzględnie¬niem rodzajów i nasilenia występujących zagrożeń.

3. Obsługa punktów i apteczek, o których mowa w ust. 1, na każdej zmianie powinna być powierzana wyznaczonym pracownikom, przeszkolonym w udzie¬laniu pierwszej pomocy.

4. W punktach pierwszej pomocy i przy apteczkach, w widocznych miejscach, powinny być wywieszone in¬ instrukcje o udzielaniu pierwszej pomocy w razie wypad¬ku oraz wykazy pracowników, o których mowa w ust. 3.

5. Punkty pierwszej pomocy i miejsca usytuowania apteczek powinny być odpowiednio oznakowane, zgodnie z Polską Normą, i łatwo dostępne.